Probably The Best Hilton In The World. - Pardon Me, Do You Have Any Grey Hilton?

En kronas färd

Posted Nov. 21, 2014, 6 p.m. By hilton

Jag gick till affären idag och köpte en liter mjölk borta i den gamla koisken uppe på kullen. Jag gav honom en tjugolapp och fick en massa småmynt tillbaka. Jag fick på enkronor och femmor. Sen när jag väl var på väg ner för backen hem igen började jag titta på en av kronorna som låg i min hand. Det var en liten fläck på högra kanten. Och jag tänkte då genast: "Undrar hur den hamna där?" Ja, juste. Undrar hur resan skulle se ut om man fick se hela den resa som en en krona fick göra från det att den tillvärkades tills det att den 20 år senare hamnar i min hand. Tänk om den som spillde fläcken var en känd man eller kvinna? Eller kanske en uteliggare?